Nederlof nazaten
De nazaten van Liza Nederlof - Titels voorouders
Hoe noemen we onze voorouders?
Dat jij je ouders 'ouders' noemt en hun ouders door jou als 'grootouders' worden aangegeven, zal geen verrassing zijn. Ook niet dat die laatsten jou als hun 'kleindochter' of 'kleinzoon' beschouwen.
Maar hoe zit dat met de generaties daarvoor?
Die benamingen zijn gestandaardiseerd tot en met de 513e generatie. Eerdere generaties hebben (nog) geen benaming. Dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Immers 513 generaties betekent bij een gemiddelde van 25 30 jaar per generatie een totale periode van zo'n 12000 tot 15000 jaar. Vanaf nu gerekend zitten we dan ergens in de prehistorische Steentijd, mogelijk zelfs in de periode dat ons land nog bedekt was met de ijslaag van de laatste IJstijd.
Stamboomgegevens uit die tijd zijn er niet: de bewoners van de Lage Landen kenden toen nog geen geschreven schrift. Dat kwam pas met de komst van de Romeinen in ons land (ca 50 vr Chr). En wat de Romeinen in hun eerste periode hebben vastgelegd, blijkt ook met de nodige korrels zout te moeten worden gelezen. In ieder geval bevatten die geschriften geen stamboominformatie van onze Nederlof-voorouders.
Het is natuurlijk mogelijk dat de Nederlof-tak oorspronkelijk voortkomt uit landen waar het geschreven schrift veel eerder is ontwikkeld, bijv. Egypte, China of andere landen in het nabije en verre Oosten. Maar of iemand ooit daarachter kan komen door bijv. papyrusrollen danwel kleitabletten te vinden n te vertalen .........
generatieidem-Romeinstitel voorouderaantal voorouders
1Ide bewuste persoon
2IIouders2
3IIIgrootouders4
4IVovergrootouders8
5Vbetovergrootouders16
6VIoud-ouders32
7VIIoud-grootouders64
8VIIIoud-overgrootouders128
9IXoud-betovergrootouders256
10Xstam-ouders512
11XIstam-grootouders1024
12XIIstam-overgrootouders2048
13XIIIstam-betovergrootouders4096
14XIVstam-oud-ouders8192
15XVstam-oud-grootouders16384
16XVIstam-oud-overgrootouders32768
17XVIIstam-oud-betovergrootouders65536
18XVIIIedel-ouders131072
19XIXedel-grootouders262144
20XXedel-overgrootouders524288
21XXIedel-betovergrootouders1048576
22XXIIedel-oud-ouders2097152
23XXIIIedel-oud-grootouders4194304
24XXIVedel-oud-overgrootouders8388608
25XXVedel-oud-betovergrootouders16777216
26XXVIedel-stam-ouders33554432
27XXVIIedelstamgrootouders67108864
28XXVIIIedelstamovergrootouders134217728
29XXIXedelstambetovergrootouders268435456
30 t/m 33XXX-XXXIIIedel-stam-oud-gevolgd door titel 2 t/m 5
34 t/m 65XXXIV-LVvoor-gevolgd door titel 2 t/m 33
66 t/m 129LVI-CXXIXaarts-gevolgd door titel 2 t/m 65
130 t/m 257CXXX-CCLVIIopper-gevolgd door titel 2 t/m 129
258 t/m 513CCLVIII-DXIIIhoog-gevolgd door titel 2 t/m 257

1 april 2009, Reactie n.a.v. deze pagina

Hallo oom Lizze,
Ik heb zojuist is even de pagina weer goed zitten bekijken!
Erg leuk de aanpassingen. Zo lees en zie je nog eens iets van je familie in Roemeni!
Ook het verhaal van de benamingen van vroegere generaties is erg leuk, ik wist niet dat dat tot 513 generaties terug ging!
Als ik het goed heb is de oudste iemand van een geslacht volgens deze lijst een hoog-opper-aarts-voor-edel-stam-oud-betovergrootouder.
De analyse dat je dan ongeveer 12000 tot 15000 jaar terug moet zal bij een deel van de familie ook wat vraagtekens oproepen. In christelijke kringen wordt over het algemeen aangenomen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Al is dit ook maar een aanname.
En de naam Nederlof zal zeker niet voorkomen in papyrusrollen, kleitabletten, prehistorische grotschilderingen, etc omdat Leendert Tijsse BOER / NEDERLOF de eerste Nederlof was.
Dat is toch wel jammer, het zou leuk zijn als een onderzoeker de volgende grotschildering tegenkwam.

Erg leuk stukje!
Groeten, Koen

Reactie 'site-master'

Hallo Koen,

Ontzettend leuk jouw reactie. Vooral de grotschildering van onze hoog-opper-aarts- enz. enz. Wie weet wat onze komende generaties nog ontdekken!! Dus stimuleer jouw nazaten om archeoloog te worden !!
Wat betreft de leeftijd van de aarde (dus de planeet waarop wij wonen): die discussie wil ik op deze site niet aangaan met de familie.
Jouw 'Nederlof'-'grottekening is een schitterend idee (voorzover ik weet is die tekening gevonden in een grot in het zuiden van Frankrijk). Kunnen we misschien in de toekomst als familie-logo gebruiken.

Ga zo door !!!

Lizze