Nederlof nazaten
De nazaten van Liza Nederlof
Welkom
Deze site is bedoeld als familie-site voor de nazaten van Liza (ook wel Lies genoemd) Nederlof. Geboren op 10 april 1874 te Sliedrecht.
In tegenstelling tot de gebruikelijke stamboom/genealogie-sites wordt als ingang/zoekopdracht voor zijn nazaten de roepnaam gebruikt. Immers de officiŽle voornamen zijn bij de bezoekers van deze site vaak niet (precies) bekend.
Gekozen is voor een pagina per nazaat waarop de belangrijkste gegevens zijn vermeld en (waar mogelijk) ook korte verhalen en foto's.

Waarom deze site?
Begin 1994 heeft de Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht, werkgroep Genealogie het boek "Het geslacht Nederlof" met als ondertitel "Van een stamvader te Sliedrecht" uitgebracht.
Dit boek gaat terug tot Leendert Tijsse Nederlof (geboren ca 1637, overleden 9 feb 1720). Hij was de eerste telg die de naam NEDERLOF hanteerde. Daarvoor werd de naam BOER gebruikt.
De vader van die eerste Nederlof was Tijs Leendertszn (geboren ca 1610), zijn grootvader was Leendert Willems (geboren ca 1575) en zijn overgrootvader Willem Boer (geboren ca 1540).
Verder gaat onze stamboom (nog) niet. Maar een half millennium is al een respectabele periodel!

Het boek sluit met de jongste telg Jeffrey Nederlof, geboren 20 januari 1994. Zijn geboortekaartje is te elfder ure tijdens de proefdruk nog toegevoegd.

Hij is de oudste kleinzoon van de samensteller van deze site en daardoor de oudste achter-achterkleinzoon van Liza en mag Willem BOER (ca 1540) zijn stam-oudovergrootvader noemen.

Na de verschijning van het boek is de Nederloftak behoorlijk uitgebreid en zeker de deeltak van Liza. Aanvullende informatie is verstrekt aan de Genealogische Vereniging "De Stamboom" (de verzelfstandigde organisatie van de vroegere werkgroep; www.destamboomsliedrecht.nl). Begrepen is dat van het genoemde boek voorlopig nog geen herdruk zal verschijnen. Wel worden door deze vereniging de wijzigingen en aanvullingen bijgehouden.

Voor de samensteller van deze site was dit aanleiding om via een modern toegankelijk medium een poging te doen om de familiesamenstelling verder vast te leggen (ook ter ondersteuning van de genoemde genealogische vereniging) en zo mogelijk de familieband te verstevigen.

Deze site gaat minder ver/diep dan het vermelde boek. Voor meer genealogische info wordt verwezen naar dit boek, waarvan kopie-exemplaren verkrijgbaar zijn bij de genoemde vereniging.