Nederlof nazaten
Het geslacht Nederlof
De naam Nederlof vindt zijn oorsprong in Sliedrecht.
Leendert Tijsse Boer (geboren circa 1637, overleden op 9-02-1720 te Sliedrecht, heemraad en stedehouder van Sliedrecht), de stamvader van de Nederlof's, gebruikte voor het eerst de naam Nederlof bij zijn aanstelling als ouderling van de Hervormde kerk in 1696.
Daarna zie je dat in sommige akten de naam Boer wordt doorgestreept en wordt veranderd in Nederlof.
Al vanaf 1704 werd door de afstammelingen van Leendert Tijszn de naam Nederlof gebruikt.
Ook hijzelf wordt steeds als Nederlof vermeld, hoewel in diverse akten nog de naam Boer of Leendert Tijszn Stadhouder geschreven werd.
Het "Lof" uit de naam betekent loof, bladerdos
Leendert Tijsse Boer heeft de naam Nederlof waarschijnlijk ontleend aan een laag gelegen stuk land, begroeid met bomen, dat zijn eigendom was.
Bij de volkstelling van 1947 werd de naam Nederlof 893 maal geregistreerd.
De naam Nederlof komt in Sliedrecht en omgeving nog steeds erg veel voor. Op deze website is een actueel overzicht te zien van de recente verspreiding van Nederloffen over Nederland.
In 1994 is er een boek over het geslacht Nederlof verschenen met veel achtergrond informatie en de stamboom. Een deel van de informatie op deze website komt uit dat boek.
Dit boek is inmiddels niet meer te koop. Wel is een kopie van het origineel te bestellen bij de Genealogische Vereniging "De Stamboom" uit Sliedrecht.