Nederlof nazaten
Het geslacht Nederlof - Familiewapen
Er zijn twee verschillende familiewapens bekend.
De twee verschillende afbeeldingen van het familiewapen Nederlof zijn ontstaan doordat in de jaren 60 het eerste wapen door een heraldisch tekenaar is getekend, enkel aan de hand van een omschrijving.


Familiewapen Nederlof Lakzegel Nederlof Sinds 1991 is een afbeelding van het echte wapen bekend en is er een nieuw ontwerp gemaakt aan de hand van een lakzegel. Dit lakzegel is een afdruk van een zegelring die wordt toegeschreven aan Pieter Nederlof. Deze ring is in het bezit van een Belgische verzamelaar. Er is tot op heden nog geen gezegelde akte aangetroffen die een en ander bevestigt.
Beschrijving: Sprekend wapen. Groen met een boom op losse grond, gestileerd met 2 gebladerde takken, afhangend uit de boom omlaag.
Dekkleden: Zilver en groen.

De heraldicus die het eerste wapen uitgetekend heeft verklaarde:
"Het is een sprekend wapen. We zien een boom met takken die laag geplaatst zijn. NEDER moet in de betekenis van LAAG gezien worden. En het LOOF is laag. De takken ontspringen immers beneden. Voeg NEDER en LOOF tezamen en ziedaar".